df03ca0ed46dbc5d06341673c3c65d34444 848x468 - ایده‌‌های کسب و کار موفق در بازار ایران
28 ژانویه

ایده‌‌های کسب و کار موفق در بازار ایران

روش اجرای يك فعاليت تجاري در يك دوره زماني مشخص که شامل كليه فعاليت‌‌هاي راه‌‌اندازي يك كسب و كار جديد است، در واقع راهكار تبديل يك ايده به يك كسب و كار موفق است. ايده‌‌های کسب و کار نقطه مركزي و شالوده راه‌‌اندازی کسب و کار است. بدون داشتن يك ايده کسب و کار مشخص، راه‌‌اندازی کسب و کار در بلند مدت بدون بازدهی مناسب خواهد بود. مزایای داشتن ایده برای کسب و کار – انسجام تصميمات – نظم و انضباط جهت ايجاد كسب و كار موفق از رسيدن به تحليل‌‌هاي مالي-اقتصادي در بازار در دستيابي به راهبردهاي عملياتي قبل از اجرايي شدن طرح – ابزار …

ادامه مطلب

جستجو

دسته‌ها

برچسب ها